A4 Logo

Termisk spængning af termoglas i vinduer

Termisk sprængning/termisk brud i glas opstår, når temperaturforskellen mellem glassets rand og midte overstiger en vis grænse.

Termisk spængning af termoglas i vinduer

Termisk sprængning/termisk brud i glas opstår, når temperaturforskellen mellem glassets rand og midte overstiger en vis grænse. Oftest er det glassets midterfelt, som bliver opvarmet og udvider sig, hvorimod randfeltet er køligere og derfor udvider sig mindre, hvorved der opstår trækspændinger i randfeltet som i visse tilfælde kan medføre brud.

Brudlinjerne befinder sig vinkelret på glaskanten og løber mod midten, som få, jævne, rene brudlinjer.

Vær opmærksom på

 • Syd- og vestvendte glaspartier
 • Glasflader med en vinkel med vandret plan på 30-50 grader (afhængig af orientering)
 • Farvet glas
 • Påklæbede film eller klistermærker
 • Trelags termoruder
 • Facadeglas med brystningsglas
 • Solafskærmninger (eks. persienner)
 • Glas med lavemissionsbelægning
 • Ujævne glaskanter/glas med ubehandlede kanter (mange vil ikke betale ekstra for det)

Løsningsforslag

 • Der bør være isolering mellem karm og væg
 • Facadeglas og brystningsglas skal altid være hærdet glas
 • Glasset skal være fri for skader på kanterne
 • Ujævne glaskanter kan slibes (altid i kantens længderetning)
 • Anvendelse af varmforstærket eller hærdet glas (i byggerier med høj risiko)

Uddybende forklaringer

Temperaturen i midterfeltet kan blive for varmt, hvilket oftest skyldes:

 • Varmeabsorption: Orientering: Når glasset er orienteret mod syd eller vest får det mere sol (og varme). Hældningen på vinduet: Absorptionen er størst når solstrålingen er vinkelret på glasfladen, da en del af solstrålingen vil blive reflekteret væk ved skråt solindfald. Farvet glas: Farvet glas absorberer mere varme end klart glas
 • Orientering: Når glasset er orienteret mod syd eller vest får det mere sol (og varme)
 • Hældningen på vinduet: Absorptionen er størst når solstrålingen er vinkelret på glasfladen, da en del af solstrålingen vil blive reflekteret væk ved skråt solindfald
 • Farvet glas: Farvet glas absorberer mere varme end klart glas
 • Begrænset afkøling af glasset: Luftbevægelse omkring glasset: Luftbevægelse på glassets inderside og yderside bidrager til afkøling af glasset og glasset vil derfor eksempelvis opnå højere temperaturer på vindstille dage. Antal glaslag: Specielt det midterste glaslag i en tre-lags termorude er udsat, idet det er omgivet af stillestående luft (energiglas må derfor ikke anvendes som midterste glaslag). Solafskærmning: Persienner på indersiden af et glas kaster solstrålingen tilbage mod glasset, som derfor nedsætter kølingen og øger opvarmningen
 • Luftbevægelse omkring glasset: Luftbevægelse på glassets inderside og yderside bidrager til afkøling af glasset og glasset vil derfor eksempelvis opnå højere temperaturer på vindstille dage
 • Antal glaslag: Specielt det midterste glaslag i en tre-lags termorude er udsat, idet det er omgivet af stillestående luft (energiglas må derfor ikke anvendes som midterste glaslag)
 • Solafskærmning: Persienner på indersiden af et glas kaster solstrålingen tilbage mod glasset, som derfor nedsætter kølingen og øger opvarmningen

Temperaturen i randfeltet – kan blive for kølig, hvilket oftest skyldes:

 • Bortledning af varme: Hvis ramme/karm-systemet har høj varmeledningsevne og der  mangler isolering mellem karm og væg kan dette medføre en afkøling af glassets rand. Det vil specielt være tilfældet hvis væggens byggemateriale har høj varmeledningsevne og varmekapacitet som f.eks. tegl og beton
 • Skygger: Afgrænsende slagskygger, som strækker sig mere end 100 mm ind på glassets rand fra kanten, kan forårsage for store temperaturforskelle (slagskygger: eks. fra markiser, dybe vinduesfalse, tagudhæng, nabobygninger, etc.)

Kritiske temperaturforskelle:

 • Lamineret glas: 20-30 K
 • Floatglas: 40-50 K
 • Varmforstærket glas: 60-70 K
 • Hærdet glas: 80-100 K (termisk brud vil kun opstå i forbindelse med brand)

Andet:

 • Termiske brud opstår i glaskantens svageste punkt og det er derfor vigtigt at anvende glas, hvor kanten er jævn og skarp og uden skader
 • Der gives ingen garanti mod termisk brug og det er ejerens egen forsikring der må dække
 • I byggerier hvor der er stor risiko for termisk brud kan der anvendes varmforstærket og hærdet glas, eksempelvis facadeglas og glas i brystninger med bagved liggende isolering skal altid være hærdet glas

På byggepladsen:

 • Glassene skal beskyttes mod bl.a. sol og skal som minimum overdækkes med farvet presenning, selvom glassene er leveret med hvis el. klart plastomslag
 • Termoruders kantforsegling må ikke udsættes for unødvendigt sollys og efter montering skal kantforseglingen afdækkes med lister eller lignende