A4 Logo

Udskiftning af tag, hvordan skal du forholde dig som beboer?

Hvor meget skal jeg rydde mit loftsrum i forbindelse med arbejdet?

Taget kan godt skiftes uden at du rydder dit loft. Men mens arbejdet står på, kan der falde rester af det gamle tag ned i dit rum. Hvis dit rum ikke er ryddet, kan håndværkerne ikke gå ind i rummet og rydde det – så må du gøre det selv senere.

Hvorfor skal jeg lægge plast over mine ting på loftsrummet?

Det er for at beskytte dine ting. 

Der er en risiko for at der kommer vand ind mens taget ombygges. Desuden kan der falde ting ned når det gamle tag fjernes og det nye opbygges.

Kan jeg blive boende i min lejlighed mens taget udskiftes?

Ja. Hvis du bor i en kvistlejlighed og har skrå tagvinduer som er indbygget i taget, bliver de udskiftet. I en periode vil tagvinduerne være lukket af, så du har lidt mindre dagslys.

Der kommer snavs/støv ned gennem min aftrækskanal

Du skal sætte en klud godt fast i aftrækskanalen mens arbejdet står på. Husk at lufte mere ud i denne periode. Fjern kluden forsigtigt når taget er udskiftet, så ting som er drysset ned ikke falder ned og laver skader på dit køkken/bad.

Hvorfor skal jeg have en indboforsikring under byggesagen?

Det er altid en god ide at have en indboforsikring, men det er særligt vigtigt i forbindelse med en byggesag. Hvis der sker vandskader på dit indbo, kan du melde det til din forsikring som så ordner resten. Uden en indboforsikring kan det blive besværligt for dig, og du risikerer også at nogle udgifter ikke bliver dækket

Mit loftsrum har en skade eller et problem efter at taget er udskiftet - hvad gør jeg?

Vi har i A4 et rigtig godt system til at håndtere eventuelle mangler. Hvis du indberetter en mangel til os, så lover vi at følge manglen helt til dørs.

  • Hvornår du indberetter en mangel
  • Hvordan indberetter du en mangel
  • Hvad sker der efter du har givet os besked?

Læs mere her