A4 Logo

Nyt tag og indretning af loft i Valby

Vi blev kontaktet af AB Ved Valby Station, fordi taget trængte til en komplet udskiftning. Foruden taget, så havde man udfordringer med en uhensigtsmæssig loftindretning, som foreningen gerne ville have gjort noget ved. 

Antal boliger36

Ejendommen havde stadig de oprindelige døre til lejlighederne, ligesom væggene i opgang og bagtrappe var godt slidte. Seneste istandsættelse af væggene var udført, så malingen ikke havde tilstrækkelig med vedhæftning til underlaget, hvorfor malingen flere steder var faldet af i store flager.

I forbindelse med tagudskiftningen blev alle øverste lejligheder tilbudt, at udvide deres lejlighed op i den del af tagrummet, der var over deres lejligheder. Hvor stort et areal, der kunne tildeles de enkelte lejligheder, afhang af antallet, der ville udvide. Herudover betød det noget, hvor store loftrum foreningen ønskede at fordele til de individuelle lejligheder samt forhold, der ofte er forskellige fra forening til forening. 

Omkring en tredjedel af lejlighederne ønskede at gennemføre opbygningen. Indretningerne af de individuelle udvidelser var meget forskellige og primært bestemt af størrelsen på det område, der var muligt at købe af foreningen. Fælles for alle var, at deres lejligheder blev unikke og sikrede, at børnefamilier kunne blive boende i byen på længere sigt.   

I forbindelse med tagudskiftningen fik alle tildelt et nyt loftrum. De nye loftrum var lige store og blev tildelt efter en plan, som var lagt af bestyrelsen. Derved blev der ryddet op i en skæv fordeling af pulterrum på tværs af foreningen.

I trappeopgangene blev den eksisterende maling afrenset på en helt særlig facon, der sikrede at nye behandlinger kunne hæfte på underlaget. I samme forbindelse blev alle entredøre til lejlighederne udskiftet, hvilket resulterede i en pæn, nyistandsat trappeopgang, hvor alle overflader igen fremstod nydelige

Projektet omfattede følgende arbejde: 

Tagudskiftning
  • Etablering af knopskydninger
  • Fuldstændig fjernelse af eksisterende loft- og vaskerum
  • Etablering af nye opbevaringsrum
Trappeistandsættelse
  • Udskiftning af hoved- og køkkentrappedøre
  • Maleristandsættelse af vægge, lofter og trappeløb
  • Ny belægning på reposer og trin i hovedtrapperum
  • Slibning og behandling af reposer og trin i køkkentrapperum
  • Ny belysning og røgalarmer i trapperum.
Lad os hjælpe dig med dit næste renoveringsprojekt

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller for at booke et uforpligtende møde. Det tager tid at finde den rigtige byggerådgiver, men det starter altid med en snak.

Kontakt os