A4 Logo

Byfornyelsessag, facaderenovering, kloakudbedring, optimering af varmecentral

Foreningen AB Blekingehus tog kontakt til os, da de havde fået tildelt et tilskud til byfornyelse og havde brug for en rådgiver, der kunne hjælpe dem igennem den komplekse byfornyelsesproces. 

For at gøre ondt værre, så var de længe om at komme i gang, og kommunens frist var ved at udløbe. Med andre ord, så stod de lidt med håret i postkassen.

Antal boliger27
Bygningsareal2490

Til trods for den sene start, kunne vi tage fat og få sat processen i system ved hjælp af vores erfaring indenfor byfornyelsessager. På få dage fik vi hjulpet dem med at udarbejde et velfunderet grundlag, som bestyrelsen kunne bruge til at træffe beslutninger på.

I samarbejde med bestyrelsen fik vi desuden holdt et beboermøde, hvor vi sammen fik fremlagt projektets fulde omfang for boligforeningen. Ved at gribe det systematisk an og sikre, at alle informationer var samlet ind på forhold, kunne vi få en hurtig godkendelse fra andelshaverne.

På trods af det omfangsrige arbejde fik vi – med god struktur i processen og en handlekraftig bestyrelse - afsluttet arbejdet indenfor kommunens tidsfrist.

Projektet inkluderede fra starten en delvis istandsættelse af facader til gården og gaden, udbedring af kloakker samt energioptimering af varmecentralen. Undervejs blev projektet udvidet til en komplet omfugning af facaderne, hvilket blev holdt indenfor det oprindelige budget. 

Renoveringsprojektet omfattede følgende arbejde: 

Fuldstændig istandsættelse af gadefacaden, herunder;
  • Fuld omfugning og udbedring af sætningsrevner.
  • Koblede vinduer fra Bøjsø til lejlighederne.
  • Renovering af oprindelige trappeopgangsvinduer som er forsynet med Optoglas på bagsiden.
Fuldstændig istandsættelse af gårdfacaden, herunder;
  • Fuld omfugning og udbedring af sætningsrevner
  • Nye træ-alu-vinduer til lejlighederne
  • Maleristandsættelse af eksisterende trappevinduer
Udbedring af kloakker.
  • TV-inspektion af kloakkerne
  • Udbedring af de konstaterede skader, både ved strømpeforing og opgravning.
Energioptimering af varmecentral.
  • Gennemførelse af de arbejder som energimærket anbefalede
  • Udskiftning varmtvandsbeholder inkl. automatik og pumper.
Lad os hjælpe dig med dit næste renoveringsprojekt

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller for at booke et uforpligtende møde. Det tager tid at finde den rigtige byggerådgiver, men det starter altid med en snak.

Kontakt os